skip to Main Content

Algemeen

Dit festivalreglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is op het terrein van het Zomerspektakel. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geeft u aan zich te conformeren aan de regels gesteld in dit festivalreglement. Het bezoeken van het Zomerspektakel aan het Meer is op eigen risico. De Stichting Zomerspektakel aan het Meer behoudt zich het recht voor om personen die zich misdragen door laster, oproer of vernielingen op en rondom het festivalterrein, deze onmiddellijk van het terrein te verwijderen. Aanwijzingen en/of opdrachten gegeven door of namens Stichting Zomerspektakel aan het Meer dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

Beeld-/Geluidsopnames

Het maken van film- en geluidsopnames – zonder schriftelijke toestemming van Stichting Zomerspektakel aan het Meer – is verboden. Bij overtredingen worden apparatuur en opnames in beslag genomen.

Drugs/Alcohol

Drugs zijn niet toegestaan. Let op: Stichting Zomerspektakel aan het Meer hanteert een ‘Zero Tolerance’-beleid.Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd vragen medewerkers van Zomerspektakel om een geldig legitimatiebewijs. Het meenemen en nuttigen van – eigen – alcohol en /of andere consumpties op en rond het festivalterrein is niet toegestaan.De Stichting behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen, op zowel beeld- als geluidsdragers.

Wapens

Wapens zijn verboden. Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens worden in beslag genomen.

Fietsen/Scooters/Brommers

Fietsen, brommers en scooters zijn verboden op het festivalterrein. Fietsen, brommers en scooters moeten geplaatst worden op de daartoe aangewezen plekken. Verkeerd geplaatste vervoersmiddelen worden verwijderd.

Commerciële activiteiten

Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein, anders dan na overleg met en toestemming van het bestuur van de Stichting Zomerspektakel aan het Meer.

Diefstal/Schade

Stichting Zomerspektakel aan het Meer is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van bezittingen van bezoekers.

Aanpassing festivalreglement

Stichting Zomerspektakel aan het Meer behoudt zich het recht voor om het festivalreglement te allen tijde aan te passen.

Foto’s en opnames

Tijdens Zomerspektakel aan het Meer kunnen foto’s of (camera- en/of geluids-)opnamen gemaakt worden. Deze kunnen door het bestuur gebruikt worden voor onder meer reportages, de website en andere publicatie- en promotiedoeleinden. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat aangeven bij de organisatie en/of de fotograaf.